02 939 3000

สมาชิกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมร้องเพลงในชุดการแสดง “ใต้ร่วมฉัตรไทย” ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ สนามเสือป่า พระลานพระราชวังดุสิต

สมาชิกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมร้องเพลงในชุดการแสดง “ใต้ร่วมฉัตรไทย” ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ สนามเสือป่า พระลานพระราชวังดุสิต

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ นำโดย อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ นายกสโมสรฯ คณะกรรมการบริหาร และสมาชิกสโมสร เข้าร่วมร้องเพลง “สยามมานุสติ” เป็นส่วนหนึ่งของชุดการแสดง “ใต้ร่มฉัตรไทย” เป็นการร้อยเรียงเรื่องราวผ่านบทเพลงด้วยความสำนึกคุณของแผ่นดินไทย…แผ่นดินของเรา ตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลปัจจุบัน บนเวทีในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ สนามเสือป่า พระลานพระราชวังดุสิต สร้างความประทับใจให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมชมงานเป็นอย่างมาก

Scroll Up