Menu

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน SIBA จัดทดสอบสาขาอาชีพพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม ตามหลักเกณฑ์การประเมินใหม่ล่าสุด

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน ของกรมพัฒนาฝึมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้จัดการทดสอบสาขาอาชีพพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม ในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ระดับ 1 ตามหลักเกณฑ์การประเมินใหม่ล่าสุด เป็นศูนย์แรก มีนักศึกษาสาขาการโรงแรมทั้งภาคปกติ และทวิภาคีเข้ารับการทดสอบ จำนวน 20 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์เมธากุล แป้นเมือง กรรมการจากกรมพัฒนาฝึมือแรงงานและประเมินผลทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และคณะอนุกรรมการผู้ได้รับใบอนุญาตอีก 3 ท่าน คือ อาจารย์กิตติกร เรืองขำ อาจารย์อัจฉราภรณ์ อมรสิทธินนท์ และอาจารย์นราเดช ผู้วานิช มาเป็นกรรมการในการทดสอบครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 8 มี.ค.2561 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

SIBA College ร่วมวางพานพุ่มดอกมะลิ และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ครบรอบ 87 พรรษา

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว SIBA College ร่วมถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

Scroll Up