02 939 3000

SIBA College ส่ง 3 นักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ MOS Olympic Thailand Competition 2018

SIBA College ส่ง 3 นักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ MOS Olympic Thailand Competition 2018

อาจารย์มงคล ธัญฤชุพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักบริหารวิชาการ ได้นำนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้แก่ นายสัญชัย สามารถ ปวช.ปี 1 นายดนุพล ศุภนัตร์ ปวช.ปี 3 และนายปัญญา แซ่ใช่ ปวส.ปี 1 เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ MOS Olympic Thailand Competition 2018 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษา นิสิต เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ และค้นหาตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในโปรแกรม Microsoft Office Specialist World Championship 2018 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10-12 มี.ค.2561 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มีนักเรียน นักศึกษา นิสิต จากโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมแข่งขัน ถึง 88 แห่ง ทั้งนี้นายสัญชัย สามารถ ปวช.ปี 1 SIBA ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขัน ประเภท Microsoft Excel นับได้ว่า รุ่นน้องประลองฝึมือกับรุ่นพี่ๆ ระดับมหาวิทยาลัยได้สมศักดิ์ศรี ชาว SIBA ขอแสดงความยินดีด้วย

นักศึกษา SIBA ทั้ง 3 คน ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับประสบการณ์การแข่งขันในครั้งนี้ว่า “การแข่งขันในครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นว่า Microsoft Office ที่เราใช้อยู่กันเป็นประจำนั้น จริงๆ แล้วยังมีสิ่งที่ซ่อนอยู่อีกเยอะแยะมากมาย ที่เรายังไม่รู้ ฉะนั้นเราจึงต้องทุ่มเท ศึกษาให้ลึกรู้จดหมด แล้วเค้าจะอยู่ในกำมือเรา สู้ต่อไปครับ”

Scroll Up