02 939 3000

SIBA College จัดงาน GOODBYE SENIOR พิธีอำลา อาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา ปวช.ปี 3 และนักศึกษา ปวส.ปี 2 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

SIBA College จัดงาน GOODBYE SENIOR พิธีอำลา อาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา ปวช.ปี 3 และนักศึกษา ปวส.ปี 2 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมท้ายสุดของปีการศึกษา 2560 ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา ปวช.ปี 3 และปวส.ปี 2 ที่จะจบการศึกษาในปีนี้ กับกิจกรรม GOODBYE SENIOR โดยมีอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ประธานในพิธีร่วมกล่าวแสดงความยินดีและมอบดอกไม้เป็นที่ระลึก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาทุกสาขาวิชา ได้ร่วม BOOM เพื่อแสดงความยินดีในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ของวิทยาลัยฯ

Scroll Up