Menu

SIBA College จัดกิจกรรมอบรมเตรียมพร้อมสู่โลกกว้างทางการฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2560 ของนักศึกษา ปวช.ปี 2 และปวส.ปี 1 สาขาพาณิชยกรรม / ศิลปกรรม

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา โดยอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา จัดอบรมบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษา ปวช.ปี 2 และปวส.ปี 2 สาขาพาณิชยกรรม และศิลปกรรม ในหัวข้อ “ฝึกฝนคน ฝึกฝนตน สู่ความสำเร็จ” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เสวี จิตราภิรมย์ เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ เพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกกว้างทางการฝึกงาน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม SIBA Convention

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

SIBA College ร่วมวางพานพุ่มดอกมะลิ และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ครบรอบ 87 พรรษา

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว SIBA College ร่วมถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

Scroll Up