02 939 3000

SIBA College เปิดงานวันวิชาการ “SIBA….Skills to Succeed 4.0” ประจำปีการศึกษา 2560 และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ปกครองสำหรับนักศึกษา เรียนดี ประพฤติดี กิจกรรมเด่น

SIBA College เปิดงานวันวิชาการ “SIBA….Skills to Succeed 4.0” ประจำปีการศึกษา 2560 และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ปกครองสำหรับนักศึกษา เรียนดี ประพฤติดี กิจกรรมเด่น

ดร.บุญแสง ชีระภากร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง ปปช. ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ปกครองสำหรับนักศึกษา เรียนดี ประพฤติดี กิจกรรมเด่น จำนวนกว่า 300 คน และบรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต โดยมีอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม SIBA Conventionและในวันเดียวกัน ดร.บุญแสง ชีระภากร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง ปปช. ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันวิชาการ “SIBA…Skills to Succeed 4.0” ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษาแต่ละสาขา จัดนิทรรศการแสดงสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา ผลงานครู นักศึกษา และออกร้านจำหน่ายสินค้ามากมาย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ

Scroll Up