02 939 3000

ครูยุลา อมาตยกุล ประธานกรรมการอำนวยการ SIBA อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ และนายกกิตติมศักดิ์สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลผู้บำเพ็ญประโยชน์ต้นแบบแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

ครูยุลา อมาตยกุล ประธานกรรมการอำนวยการ SIBA อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ และนายกกิตติมศักดิ์สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลผู้บำเพ็ญประโยชน์ต้นแบบแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

ขอแสดงความยินดีกับครูยุลา อมาตยกุล ประธานกรรมการอำนวยการ SIBA อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ และนายกกิตติมศักดิ์สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลบุคคลต้นแบบจากสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ในด้านการพัฒนาระดับสูง ผู้ให้การสนับสนุนกิจการผู้บำเพ็ญประโยชน์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีคุณดารณี เวณุจันทร์ นายกสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ผศ.ทิพย์วัลย์ สมุทรักษ์ อุปนายกสมาคมคนที่ 1 และประธานฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ พร้อมคณะ เป็นผู้แทนในการมอบประกาศเกียรติคุณ โดยมีผู้บริหารวิทยาลัยฯ และสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมครูเพทาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

Scroll Up