02 939 3000

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน SIBA GAMES 2015 “ SIBA GAMES สามัคคี 100 ปี ครูเพทาย” ณ สนามบุณยะจินดา สโมสรตำรวจ

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน SIBA GAMES 2015 “ SIBA GAMES สามัคคี 100 ปี ครูเพทาย” ณ สนามบุณยะจินดา สโมสรตำรวจ

พลเอกสุพิทย์ วรอุทัย (อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด) ที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน SIBA GAMES 2015 “ SIBA GAMES สามัคคี 100 ปี ครูเพทาย” ณ สนามบุณยะจินดา สโมสรตำรวจ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา ร่วมพิธีกว่า 2,500 คน กับการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ และสุดยอดการแสดงของแต่ละสี ที่จัดเต็มกันมาแบบสุดๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมรำลึกผู้ก่อตั้งวิทยาลัยฯ และการสร้างความรัก ความสามัคคีของพี่ น้องชาว SIBA ได้อย่างงดงามสมกับเป็นวิทยาลัยแห่งประชากรคุณภาพพร้อมสู่วิทยาลัยแห่งอาเชียน

Scroll Up