02 939 3000

SIBA College จัดกิจกรรมนำเสนอผลสัมฤทธิ์การฝึกงานด้วยสถานการณ์จำลองอย่างครบอรรถรส ของนักศึกษา SIBA สาขาการโรงแรม และการท่องเที่ยว

SIBA College จัดกิจกรรมนำเสนอผลสัมฤทธิ์การฝึกงานด้วยสถานการณ์จำลองอย่างครบอรรถรส ของนักศึกษา SIBA สาขาการโรงแรม และการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการ ผู้แทนผู้บริหาร และคณะครูอาจารย์ เปิดกิจกรรมนำเสนอผลสัมฤทธิ์การฝึกงานของนักศึกษาสาขาการโรงแรม และการท่องเที่ยว ที่คัดเลือกตัวแทนกลุ่มมานำเสนอด้วยสถานการณ์จำลอง ได้ภาพและเนื้อหาอย่างครบอรรถรส ขอปรบมือให้ด้วยความภาคภูมิใจยิ่ง และเป็นปีแรกที่สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา ได้นำนักศึกษารุ่นน้อง ปวช.ปีที่ 2 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ที่จะออกฝึกงานปีหน้า มาฟังการนำเสนอเป็นครั้งแรก ถึงจะใช้เวลานานแต่น้องๆ ก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนร่วมในประสบการณ์วิชาชีวิตของพี่ๆ ทุกคน

Scroll Up