02 939 3000

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพล พุทธจรรยาวงษ์ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษาพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพล พุทธจรรยาวงษ์ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษาพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

SIBA วิยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพล พุทธจรรยาวงษ์ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษาพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระราชทานพระราชวโรกาสให้ สภาเกียรตินิยมเทคนิคและอาชีวศึกษา (The Honor Society for Technical and Vocational Education) จัดตั้งโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมถ์ นำนักศึกษาที่มีผลงานด้านวิชาชีพ 52 คน เข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัล ทั้งนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และเป็นกำลังใจแก่เยาวชนเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาทักษะวิชาชีพยุคใหม่เพื่อศักยภาพเชิงการแข่งขันของประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

Scroll Up