02 939 3000

SIBA College จัดกิจกรรม “SIBA วันอาชีพ” ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานประกอบการ มารับสมัครนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่จะจบการศึกษา

SIBA College จัดกิจกรรม “SIBA วันอาชีพ” ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานประกอบการ มารับสมัครนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่จะจบการศึกษา

21 ธันวาคม 2560 สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา SIBA College ได้รับการสนับสนุนจากสถานประกอบการจำนวน 6 แห่ง อาทิ HELPSTER , ONE STOP SERVICE , AIS , WATSON , LOTUS สาขาลาดพร้าว และร้านอาหารบานโคคุ มารับสมัครนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่จะจบการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 3 ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษากรอกใบสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอย่างคึกคัก โดยมีอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม SIBA Convention

Scroll Up