วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

SIBA College จัดโครงการปฏิรูปการเรียนรู้วรรณคดี ด้วยบทละคร

SIBA College โดยกลุ่มวิชาพื้นฐาน จัดโครงการปฏิรูปการเรียนรู้วรรณคดีด้วยบทละครเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม และเรื่องสังข์ทอง จากคณะคนทำคนดู เพื่อให้นักศึกษาระดับ ปวช.ปี 2 และปวส.ปี 1 ได้เรียนรู้วรรณคดีผ่านตัวละครในรายวิชาภาษาไทยในรูปแบบใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม SIBA Convention

Scroll Up