02 939 3000

SIBA College นำนักศึกษาสาขาการตลาด ศึกษาดูงานโลจิสติกส์ด้านการขนส่งสินค้าทางทะเล ณ อ่าวอุดม จังหวัดชลบุรี

SIBA College นำนักศึกษาสาขาการตลาด ศึกษาดูงานโลจิสติกส์ด้านการขนส่งสินค้าทางทะเล ณ อ่าวอุดม จังหวัดชลบุรี

SIBA College กลุ่มวิชาการตลาด นำโดยอาจารย์สมภพ ชิมารักษ์ จัดโครงการศึกษาดูงานโลจิสติกส์ด้านการขนส่งสินค้าทางทะเล เพื่อให้คณาจารย์ และนักศึกษา กว่า 50 คน ได้เรียนรู้กระบวนการนำเข้า-ส่งออกสินค้าทางทะเล และงานอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติในยุค 4.0 บรรยายโดย คุณสะอาด วงศ์กัลยา วิทยากรบริษัท ผาแดง ผาแดง จำกัด ณ อ่าวอุดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560

Scroll Up