02 939 3000

SIBA College รับมอบอุปกรณ์กีฬา เพื่อสนับสนุนการกีฬาและส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน-นักศึกษา

SIBA College รับมอบอุปกรณ์กีฬา เพื่อสนับสนุนการกีฬาและส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน-นักศึกษา

SIBA College โดย อาจารย์โสภณ บุญยะพรรค รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียน-นักศึกษา เป็นผู้แทนวิทยาลัยฯ รับมอบอุปกรณ์กีฬา อาทิ วอลเล่ย์บอล ฟุตบอล บาสเกตบอล แบดมินตัน เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียน-นักศึกษาให้แข็งแรง ซึ่งมี คุณจารุดา ศรีนวกุล รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ก่อเกียรติ บ๊อกซิ่ง โปรดักชั่นจำกัด เป็นผู้มอบอุปกรณ์กีฬา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณโถงเกียรติยศ ชั้น 2 อาคาร SIBA CENTER

Scroll Up