02 939 3000

บรรยากาศการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ของคณาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา SIBA ครั้งที่ 1

บรรยากาศการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ของคณาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา SIBA ครั้งที่ 1

วันนี้ 9 พฤศจิกายน 2560 คณาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา SIBA วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ กว่า 313 คน สอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก สำนักเรียนวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 เป็นการพัฒนาเยาวชนด้านสติปัญญา สมาธิ และคุณธรรม ณ สนามสอบ SIBA College

Scroll Up