02 939 3000

SIBA College ต้อนรับทีมงานจากรายการแจ๋ว ช่วงแจ๋วพากิน ในการบันทึกเทปการผลิตเอแคลร์ข้าวไรซ์เบอร์รี่และเอแคลร์โฮลวีต ผลิตภัณฑ์สูตรใหม่ของฝ่ายการโรงแรมที่ร้าน SIBA Express เพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือในการทำเบเกอรี่ของร้านให้มีผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นและเป็นการส่งเสริมอาหารสำหรับคนรักสุขภาพ

SIBA College ต้อนรับทีมงานจากรายการแจ๋ว ช่วงแจ๋วพากิน ในการบันทึกเทปการผลิตเอแคลร์ข้าวไรซ์เบอร์รี่และเอแคลร์โฮลวีต ผลิตภัณฑ์สูตรใหม่ของฝ่ายการโรงแรมที่ร้าน SIBA Express เพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือในการทำเบเกอรี่ของร้านให้มีผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นและเป็นการส่งเสริมอาหารสำหรับคนรักสุขภาพ

วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับทีมงานจากรายการแจ๋ว ช่วงแจ๋วพากิน ในการบันทึกเทปการผลิตเอแคลร์ข้าวไรซ์เบอร์รี่และเอแคลร์โฮลวีต ผลิตภัณฑ์สูตรใหม่ของฝ่ายการโรงแรมที่ร้าน SIBA Express เพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือในการทำเบเกอรี่ของร้านให้มีผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นและเป็นการส่งเสริมอาหารสำหรับคนรักสุขภาพ โดยจะนับไปออกอากาศสดในรายการอีกครั้งทางสถานีโทรทัศน์ช่อง13 Family สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

Scroll Up