วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

SIBA College จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบบัญชีสหกรณ์” เพื่อให้คณาจารย์ และนักเรียน-นักศึกษาสาขาการบัญชี ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ กฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับสหกรณ์

SIBA College กลุ่มสาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบบัญชีสหกรณ์” โดยอาจารย์ศิรินันท์ ชลินทุ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความสัมพันธ์เครือข่าย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เพื่อให้คณาจารย์ และนักเรียน-นักศึกษาสาขาการบัญชี ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ กฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับสหกรณ์ การบันทึกบัญชี และการจัดทำงบการเงิน โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร นำโดย คุณปทุมวดี มนต์คงธรรม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี (ERC)

Scroll Up