Menu

SIBA College ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง วัดบวรนิเวศวิหารเป็นสนามสอบธรรมศึกษาของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง วัดบวรนิเวศวิหาร

SIBA อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านพุทธศาสนา ซึ่งนำสู่การพัฒนาเยาวชนด้านสติปัญญา สมาธิ และคุณธรรม จนเป็นที่ประจักษ์ จึงได้รับการอนุมัติจากสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง วัดบวรนิเวศวิหาร ให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นสนามสอบธรรมศึกษาในสำนักเรียนวัดเสมียนนารี ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป โดยจะเริ่มสอบประมาณเดือนพฤศจิกายน 2560 เป็นครั้งแรก ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสอบในธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก จำนวนกว่า 300 คน

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

SIBA College ร่วมวางพานพุ่มดอกมะลิ และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ครบรอบ 87 พรรษา

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว SIBA College ร่วมถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

Scroll Up