02 939 3000

คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา ชาว SIBA รวมพลังในพิธีมอบธงการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2558 “SIBA GAMES สามัคคี 100 ปี ครูเพทาย”

คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา ชาว SIBA รวมพลังในพิธีมอบธงการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2558 “SIBA GAMES สามัคคี 100 ปี ครูเพทาย”

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา ชาว SIBA รวมพลังในพิธีมอบธงการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2558 “SIBA GAMES สามัคคี 100 ปี ครูเพทาย” โดยมีอาจารย์ประธานสีและนักศึกษาประธานสีและประธานคณะกรรมการนักศึกษารับมอบธงประจำวิทยาลัยและธงสี เพื่อเป็นการเริ่มต้นแห่งการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีและร่วมสดุดี ครูเพทาย อมาตยกุล ผู้สถาปนาวิทยาลัยอันทรงเกียรติแห่งนี้ พบพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่ ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558 ณ สนามสโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต

Scroll Up