Menu

อาจารย์ยุลา อมาตยกุล ให้การต้อนรับ คุณสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พร้อมสมาชิก ในการเข้าเยี่ยมและตรวจสุขภาพ สมาชิกกาชาดรุ่นบุกเบิก

อาจารย์ยุลา อมาตยกุล ประธานกรรมการอำนวยการ ให้การต้อนรับ คุณสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พร้อมสมาชิก ในการเข้าเยี่ยมและตรวจสุขภาพ สมาชิกกาชาดรุ่นบุกเบิก พร้อมสนทนาถึงแนวทางการปฏิบัติงานด้านอาสากาชาดในสมัยยุคแรกๆ ของอาจารย์ยุลา อมาตยกุล และคณะ ได้ถวายงานรับใช้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการออกกองกาชาดในถิ่นต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามพระราชดำริ

Scroll Up