02 939 3000

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครอง นักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แม่ของแผ่นดินไทย

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครอง นักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แม่ของแผ่นดินไทย

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครอง นักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แม่ของแผ่นดินไทย ให้ทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ สถิตเป็นพระมิ่งขวัญร่มเกล้าปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์กาล

Scroll Up