02 939 3000

SIBA College เชิญชวนคณาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา ชมนิทรรศการ “ The MASK CG ” จัดโดยสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก

SIBA College เชิญชวนคณาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา ชมนิทรรศการ “ The MASK CG ” จัดโดยสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก

SIBA College โดยคณาจารย์ และนักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก จัดนิทรรศการรวบรวมผลงานด้านต่าง ๆ ทั้งด้านศิลปะจิตรกรรม การออกแบบ การประดิษฐ์ และการถ่ายภาพ ในงาน “ The MASK CG ” พร้อมกิจกรรมมากมายให้ทุกคนได้เพลิดเพลิน และร่วมสนุกไปกับเรา ในวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี (ERC)

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College เชิญชวนคณาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา ชมนิทรรศการ “ The MASK CG ” จัดโดยสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก 1 SIBA College

Scroll Up