Menu

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ จัดทดสอบสาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์วิชาประมวลผลคำ ให้แก่นักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ ตลาด และบัญชี

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ จัดทดสอบสาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์วิชาประมวลผลคำ ให้แก่นักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ ตลาด และบัญชี จำนวน 90 คน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 และวิชาตารางทำการ ระดับ 1 ให้แก่นักศึกษา ปวส 2 แผนกคอมพิวเตอร์ จำนวน 60 คน ในวันที่ 17 ส.ค. ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่าน และกรรมการกลางจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กทม. ทุกท่านที่ร่วมดำเนินการมอบโอกาสแก่เยาวชนของชาติได้พัฒนาตนสู่โลกแห่งงานอาชีพด้วยความมั่นใจ …. ก้าวไกลอีกระดับหนึ่ง

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

SIBA College ร่วมวางพานพุ่มดอกมะลิ และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ครบรอบ 87 พรรษา

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว SIBA College ร่วมถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

Scroll Up