SIBA College จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาฝึกงาน สาขาการโรงแรม และการท่องเที่ยว ได้รับเกียรติจาก พี่โย ศุภางค์ จากโครงการเยาวชนนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS เข้าร่วมจัดกิจกรรมในหัวข้อ ‘บุคคลิกคลิกความสำเร็จ’

SIBA College โดยสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษาจัดอบรมเตรียมความพร้อมครั้งที่ 3 ให้แก่นักศึกษาฝึกงาน สาขาการโรงแรม และการท่องเที่ยว เมื่อวันอังคารที่่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง SIBA CONVENTION งานนี้ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรทรงพลัง พี่โย ศุภางค์ จากโครงการเยาวชนนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS เข้าร่วมจัดกิจกรรมในหัวข้อ ‘บุคคลิกคลิกความสำเร็จ’ น้องๆ SIBA ได้รับข้อคิดลึกซึ้ง และรับพลังบวกจากพี่ไปเต็มๆ

Saksorn S.

IT Architect Consultant in Education., Bachelor of Science in Management Technology / Master of Industrial Education in Vocational Curriculum and Instruction : King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

แสดงความคิดเห็นของคุณ