02 939 3000

3 เมล็ดพันธุ์ SIBA บุคลิกเป็นที่ยอมรับในระดับอุดมศึกษากวาดรางวัลด้านบุคลิกภาพในงาน HT White Freshmen Inspiration 2017 จากมหาวิทยาลัยชื่อดัง

3 เมล็ดพันธุ์ SIBA บุคลิกเป็นที่ยอมรับในระดับอุดมศึกษากวาดรางวัลด้านบุคลิกภาพในงาน HT White Freshmen Inspiration 2017 จากมหาวิทยาลัยชื่อดัง

ศิษย์เก่า SIBA College พี่ฟ้า นิภาพร กันยา พี่เกมส์ จตุพงศ์ คงแก้ว และพี่เบียร์ ปรัชญา เพ็ชรขำ จบ ปวส. สาขาการโรงแรม ปี 2559 กวาดรางวัลด้านบุคลิกภาพจากงาน HT White Freshmen Inspiration 2017 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  • นางสาวนิภาพร กันยา ชนะเลิศการประกวดดาว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประจำปี 2560 พร้อมรางวัลบุคลิกภาพยอดเยี่ยม
  • นายจตุพงศ์ คงแก้ว รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเดือน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประจำปี 2560 พร้อมรางวัลบุคลิกภาพยอดเยี่ยม
  • นายปรัชญา เพ็ชรขำ รางวัลขวัญใจมหาชน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประจำปี 2560

3 เมล็ดพันธุ์ SIBA บุคลิกเป็นที่ยอมรับในระดับอุดมศึกษา ความภาคภูมิใจของพวกเราชาว SIBA ขอชื่นชมและขอบคุณอาจารย์สาขาการโรงแรม SIBA ที่ผลิตลูกศิษย์คุณภาพตลอดมา “บุคลิกดีมีชัยไปกว่าครึ่ง”

Scroll Up