แผนพัฒนาสถานศึกษา ปี 59-61

พันธกิจที่ 1

พัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่ความเป็นมาตรฐานสากล เก่ง ดี มีสุขและรักความเป็นไทย

พันธกิจที่ 2

พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในทุกสาขาวิชา

พันธกิจที่ 3

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่

พันธกิจที่ 4

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล​​

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X