InternationalProgram2016

SIBA College จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ SIBA INTER 2018” นักศึกษาไทย จีน แอฟริกาใต้ ร่วมสร้างสานสัมพันธ์ความสามัคคี

อาจารย์ปานชีวา นาคสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิเทศสหการ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ SIBA INTER 2018 ซึ่งมีนักศึกษา 3 เชื้อชาติ เข้าร่วมกิจกรรมคือ ไทย จีน และแอฟริกาใต้  ได้มาแลกเปลี่ยนภาษา และวัฒนธรรม ร่วมสนุกกับกิจกรรมและเกมส์ต่าง ๆ อาทิ การละเล่นพื้นบ้านของแต่ละประเทศ  การแสดง Talent Show และกิจกรรมฐานต่างๆ อีกทั้งสร้างสานสัมพันธ์ สร้างความสามัคคี โดยมีอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา ในวันที่ 15 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคารSIBA CENTER

SIBA College จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาจีน จากมหาวิทยาลัยครูกวางสี Guangxi Teacher Education University รุ่นที่ 10

อาจารย์ปานชีวา นาคสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิเทศสหการ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาจีน จากมหาวิทยาลัยครูกวางสีGuangxi Teacher Education University  รุ่นที่ 10 จำนวนกว่า 30 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน และมาทำการฝึกสอนภาษาอังกฤษ เป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยมีอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ในวันที่ 3 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER

SIBA College เป็น 1 ใน 2 สถาบันดีเด่นจากประเทศไทย ที่มีความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน รับรางวัล “China – ASEAN 100 + 100 Vocational Education Cooperative Programs” ในกลุ่มสาขา China – Thailand Joint Program on E-Commerce Training

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยอาจารย์ปานชีวา นาคสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิเทศสหการ เข้าร่วมงาน China - ASEAN Education Cooperation Week ระหว่าง 26 -27 กรกฎาคม 2561 ณ เมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ได้ร่วมกับท่านรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ของ Nanjing Institute of Industiral and Tecnology College รับป้ายรางวัล " China - ASEAN 100 + 100 Vocational Education Cooperative Programs" ในกลุ่มสาขา China - Thailand Joint Program [...]

SIBA International ต้อนรับคณะนักศึกษาแอฟริกาใต้ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง English Program เข้ารับการปฐมนิเทศ

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยฯ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับในการปฐมนิเทศและมอบโอวาทแก่นักศึกษาแอฟริกาใต้ ที่มาเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา Business English ของภาค English Program สำนักการศึกษาหลักสูตรพิเศษ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมครูเพทาย อาคาร SIBA Center

SIBA College จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตร English Programs ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา หลักสูตร English Programs ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ทราบแนวทางการเรียนการสอน วัฒนธรรมในวิทยาลัยฯ และสาระต่างๆ ที่นักศึกษาใหม่ควรทราบ ในกิจกรรมครั้งนี้ อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักฯ ได้กล่าวต้อนรับ และให้ข้อคิดต่างๆ ในการเรียนภายในวิทยาลัยฯ โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และเป็นกันเอง

SIBA College มอบวุฒิบัตร จบหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทย รุ่นที่ 9 กับนักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 61 อาจารย์พิริยภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหารได้เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตร จบหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทย รุ่นที่ 9 กับนักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้ศึกษาทางด้านภาษาไทย วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ฯลฯ นักศึกษาทุกคนต่างประทับใจ และอบอุ่นตลอดเวลาที่ได้มาศึกษาอยู่ที่ SIBA และขอบคุณมิตรภาพอันดีระหว่าง คนไทยกับคนจีน ซึ่งนักศึกษาจีนจะได้บอกต่อกับสิ่งดีงามที่ได้พบเจอในการศึกษาครั้งนี้ ต่อไป

SIBA College นำคณะผู้บริหารทางการศึกษาของจีนจากมณฑลกวางสีกว่า 25 มหาวิทยาลัยเข้าเยี่ยมคารวะ ศ.นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และ อาจารย์ปานชีวา นาคสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาหลักสูตรพิเศษ นำคณะผู้บริหารทางการศึกษาของจีน จากมณฑลกวางสี ซึ่งนำโดย Mrs.QIN Ping รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประจำสำนักงานการศึกษามณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย 25 แห่งในมณฑลกวางสี เข้าเยี่ยมคารวะ ศ.นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

สำนักการศึกษา มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาไทย – จีน จัดนิทรรศการการศึกษา “Study in GUANGXI” Education Exhibition

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ร่วมเปิดงานนิทรรศการการศึกษา “Study in GUANGXI” Education Exhibition ซึ่งจัดโดย สำนักการศึกษา มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาไทย – จีน งานนิทรรศการดังกล่าว เป็นนิทรรศการการศึกษาสำหรับนักเรียนไทยที่สนใจศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในมณฑลกวางสี ซึ่งในงานนี้ มีมหาวิทยาลัยชั้นนำในมณฑลกวางสีมาร่วมจัดนิทรรศการ จำนวน 25 มหาวิทยาลัยและมอบทุนการศึกษา กว่า 100 ทุน แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนไทยที่สนใจฝึกอบรม หรือศึกษาต่อในมณฑลกวางสี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ อาทิ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ โรงเรียนราชวินิตบางเขน โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม และโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เข้าชมนิทรรศการ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล รัชดาภิเษก

นักศึกษาจีน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้ารับการศึกษาหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทย รุ่นที่ 9 ภายใต้หลักสูตร SIBA INTERNATIONAL PROGRAM

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร SIBA ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อมาศึกษาในหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทย รุ่นที่ 9 โดยการดำเนินงานของฝ่ายวิเทศสหการ (SIBA INTERNATIONAL PROGRAM) ทั้งนี้ได้มีการปฐมนิเทศ แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาที่จะคอยช่วยเหลือด้านการเรียน และความเป็นอยู่อย่างอบอุ่นตลอดการมาศึกษาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมครูเพทาย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561

คณะผู้บริหาร SIBA College ตกลงทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานจิง เพื่อเตรียมเปิดหลักสูตรระยะสั้น E-Commerce พร้อมดูงาน 3 บริษัทใหญ่ในเครือ Alibaba ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

อ.พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ พร้อม อ.ปานชีวา นาคสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักหลักสูตรพิเศษ และ ดร.สนิท หฤหรรษวาสิน รองผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา เดินทางไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับผู้บริหาร Nanjing Institute of Industry Technology ณ เมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการนี้ ทางจีนได้นำชมบริษัทที่ดำเนินการจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุด ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งการจำหน่ายระหว่างประเทศและภายในประเทศ คณะได้เยี่ยมชมและฟังสรุปกระบวนการดำเนินการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ตั้งแต่กระบวนการสั่งสินค้า การกระจายสินค้าในภูมิภาคตะวันออกทั้งหมดของจีน (ครอบคลุม 6 มณฑล คือ เจียงซู เจ้อเจียง ซานตง อันฮุน หูเป่ย และเหอหนาน) ทั้งนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ฯ ตั้งเป้าที่จะทำความร่วมมือกับ Nanjing Institute of Industry Technology ในด้านการฝึกอบรม E-Commerce เพื่อผลิตบุคลากรที่สามารถ ใช้ภาษาจีนและมีทักษะในการจัดซื้อและจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ ผ่านเครือข่าย E-Commerce ขั้นนำของจีนได้ เช่น [...]
1 2 3
Scroll Up