InternationalProgram2016

SIBA International ต้อนรับคณะนักศึกษาแอฟริกาใต้ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง English Program เข้ารับการปฐมนิเทศ

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยฯ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับในการปฐมนิเทศและมอบโอวาทแก่นักศึกษาแอฟริกาใต้ ที่มาเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา Business English ของภาค English Program สำนักการศึกษาหลักสูตรพิเศษ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมครูเพทาย อาคาร SIBA Center

SIBA College จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตร English Programs ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา หลักสูตร English Programs ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ทราบแนวทางการเรียนการสอน วัฒนธรรมในวิทยาลัยฯ และสาระต่างๆ ที่นักศึกษาใหม่ควรทราบ ในกิจกรรมครั้งนี้ อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักฯ ได้กล่าวต้อนรับ และให้ข้อคิดต่างๆ ในการเรียนภายในวิทยาลัยฯ โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และเป็นกันเอง

SIBA College มอบวุฒิบัตร จบหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทย รุ่นที่ 9 กับนักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 61 อาจารย์พิริยภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหารได้เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตร จบหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทย รุ่นที่ 9 กับนักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้ศึกษาทางด้านภาษาไทย วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ฯลฯ นักศึกษาทุกคนต่างประทับใจ และอบอุ่นตลอดเวลาที่ได้มาศึกษาอยู่ที่ SIBA และขอบคุณมิตรภาพอันดีระหว่าง คนไทยกับคนจีน ซึ่งนักศึกษาจีนจะได้บอกต่อกับสิ่งดีงามที่ได้พบเจอในการศึกษาครั้งนี้ ต่อไป

SIBA College นำคณะผู้บริหารทางการศึกษาของจีนจากมณฑลกวางสีกว่า 25 มหาวิทยาลัยเข้าเยี่ยมคารวะ ศ.นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และ อาจารย์ปานชีวา นาคสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาหลักสูตรพิเศษ นำคณะผู้บริหารทางการศึกษาของจีน จากมณฑลกวางสี ซึ่งนำโดย Mrs.QIN Ping รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประจำสำนักงานการศึกษามณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย 25 แห่งในมณฑลกวางสี เข้าเยี่ยมคารวะ ศ.นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

สำนักการศึกษา มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาไทย – จีน จัดนิทรรศการการศึกษา “Study in GUANGXI” Education Exhibition

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ร่วมเปิดงานนิทรรศการการศึกษา “Study in GUANGXI” Education Exhibition ซึ่งจัดโดย สำนักการศึกษา มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาไทย – จีน งานนิทรรศการดังกล่าว เป็นนิทรรศการการศึกษาสำหรับนักเรียนไทยที่สนใจศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในมณฑลกวางสี ซึ่งในงานนี้ มีมหาวิทยาลัยชั้นนำในมณฑลกวางสีมาร่วมจัดนิทรรศการ จำนวน 25 มหาวิทยาลัยและมอบทุนการศึกษา กว่า 100 ทุน แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนไทยที่สนใจฝึกอบรม หรือศึกษาต่อในมณฑลกวางสี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ อาทิ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ โรงเรียนราชวินิตบางเขน โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม และโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เข้าชมนิทรรศการ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล รัชดาภิเษก

นักศึกษาจีน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้ารับการศึกษาหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทย รุ่นที่ 9 ภายใต้หลักสูตร SIBA INTERNATIONAL PROGRAM

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร SIBA ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อมาศึกษาในหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทย รุ่นที่ 9 โดยการดำเนินงานของฝ่ายวิเทศสหการ (SIBA INTERNATIONAL PROGRAM) ทั้งนี้ได้มีการปฐมนิเทศ แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาที่จะคอยช่วยเหลือด้านการเรียน และความเป็นอยู่อย่างอบอุ่นตลอดการมาศึกษาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมครูเพทาย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561

คณะผู้บริหาร SIBA College ตกลงทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานจิง เพื่อเตรียมเปิดหลักสูตรระยะสั้น E-Commerce พร้อมดูงาน 3 บริษัทใหญ่ในเครือ Alibaba ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

อ.พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ พร้อม อ.ปานชีวา นาคสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักหลักสูตรพิเศษ และ ดร.สนิท หฤหรรษวาสิน รองผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา เดินทางไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับผู้บริหาร Nanjing Institute of Industry Technology ณ เมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการนี้ ทางจีนได้นำชมบริษัทที่ดำเนินการจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุด ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งการจำหน่ายระหว่างประเทศและภายในประเทศ คณะได้เยี่ยมชมและฟังสรุปกระบวนการดำเนินการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ตั้งแต่กระบวนการสั่งสินค้า การกระจายสินค้าในภูมิภาคตะวันออกทั้งหมดของจีน (ครอบคลุม 6 มณฑล คือ เจียงซู เจ้อเจียง ซานตง อันฮุน หูเป่ย และเหอหนาน) ทั้งนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ฯ ตั้งเป้าที่จะทำความร่วมมือกับ Nanjing Institute of Industry Technology ในด้านการฝึกอบรม E-Commerce เพื่อผลิตบุคลากรที่สามารถ ใช้ภาษาจีนและมีทักษะในการจัดซื้อและจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ ผ่านเครือข่าย E-Commerce ขั้นนำของจีนได้ เช่น [...]

ภาพบรรยากาศเยาวชน SIBA College เข้าร่วมการแข่งขัน 2017 National Vocational Students Skills Competition ในหัวข้อ Regulation on Mobile Internet Application Development Competition ระหว่างวันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2017 ณ นครหนานจิง มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาพบรรยากาศเยาวชน SIBA College เข้าร่วมการแข่งขัน 2017 National Vocational Students Skills Competition ในหัวข้อ Regulation on Mobile Internet Application Development Competition พร้อมทั้งเดินทางศึกษาดูงานตามสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิ พิพิธภัณฑ์เมืองหนานจิง สุสาน ดร.ซุนยัดเซ็น และกำแพงเมืองหนานจิง ระหว่างวันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2017 ณ นครหนานจิง มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน

SIBA College จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร English Program / Chinese Program ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีคณาจารย์ร่วมต้อนรับนักศึกษาอย่างอบอุ่น

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร English Program / Chinese Program ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง 635 โดยมีคณาจารย์ร่วมต้อนรับนักศึกษาอย่างอบอุ่น เพื่อให้นักศึกษาสนุกกับการเรียนรู้ตลอดการศึกษา ณ วิทยาลัยฯ แห่งนี้

SIBA College ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก GUANGXI Teachers Education University หนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการประชุมความร่วมมือทางวิชาการ ในนามศูนย์อาชีวศึกษาจีน-อาเซียน

ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับผู้บริหารวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ Prof.DENG Yan kui รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ Prof.HUANG Dou คณบดีคณะการศึกษานานาชาติ Prof.LI Xiao คณบดีคณะภาษาต่างประเทศและProf.SHI Ping คณบดีคณะสารสนเทศจาก GUANGXI Teachers Education University หนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีความร่วมมือในประเด็นต่างๆ ดังนี้ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งระยะสั้นและระยะยาว การมอบทุนการศึกษา สำหรับครูและบุคลากรของSIBA และการบริหารจัดการเรียนการสอนในระบบ E-Learning ซึ่งทั้งสองสถาบันได้มีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ในนามศูนย์อาชีวศึกษาจีน-อาเซียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 泰国陕迪拉工商管理学院校长เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี 博士及我校领导对中国广西师范学院领导来访代表团进行热情接待。本次来访的中国领导团有广西师范学院副校长邓艳葵教授,广西师范学院国际文化与教育学院院长黄斗教授,新闻传播学院施平教授,外国语学院李晓教授。两校领导对互派留学生进行短期 、中期和长期交流,向泰国陕迪拉工商管理学院教职工颁发留学奖学金和远程教育等课程进行探讨并开展进一步合作,并巩固两校于2016 年建立中国-东盟职业教育中心的发展成果。
1 2 3
Scroll Up