ภาพบรรยากาศเยาวชน SIBA College เข้าร่วมการแข่งขัน 2017 National Vocational Students Skills Competition ในหัวข้อ Regulation on Mobile Internet Application Development Competition ระหว่างวันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2017 ณ นครหนานจิง มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน
SIBA College จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร English Program / Chinese Program ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีคณาจารย์ร่วมต้อนรับนักศึกษาอย่างอบอุ่น
SIBA College ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก GUANGXI Teachers Education University หนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการประชุมความร่วมมือทางวิชาการ ในนามศูนย์อาชีวศึกษาจีน-อาเซียน
SIBA College ลงนามความร่วมมือทางการศึกษากับสถาบันการศึกษาชั้นนำ Nanjing Vocational Institute of Industry Technology และ Zhejiang Industry Polytechnic College สาธารณรัฐประชาชนจีน
SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ให้การต้อนรับคณะครูจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานานาชาติกวางสี เพื่อขยายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
SIBA College ให้การต้อนรับผู้แทนวิทยาลัยอาชีวศึกษา ZHEJIANG INDUSTRY POLYTECHNIG COLLEGE ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
SIBA College โดยสำนักการศึกษาหลักสูตรพิเศษ เดินทางหารือทางวิชาการกับ NANJING Institute of Industry Technology ณ เมืองหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
After Class Language : SIBA International Dept. เปิดหลักสูตรระยะสั้น 3 ภาษา English, Chinese, Japanese
SIBA College เข้าร่วมสัมมนาระดับอาชีวศึกษา Forum for China-ASEAN Vocational Education  Development ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
SIBA College ร่วมเทศกาลไหว้พระจันทร์ของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีน รุ่นที่ 7 และนักศึกษา English Program