InternationalProgram2015

SIBA College เชิญร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 8 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

SIBA College โดยฝ่ายวิเทศสหการจัดโปรแกรมทัศนศึกษา “ภาษาและวัฒนธรรมจีน”  เปิดรับนักศึกษา SIBA  และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมทัศนศึกษาและเรียนรู้วัฒนธรรมจีน รวมทั้งเรียนภาษาจีนเบื้องต้น กับครูชาวจีนเจ้าของภาษา เพื่อเปิดโลกทัศน์สู่ความยิ่งใหญ่ของการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงกับเจ้าของภาษาใน International Business Vocational College ณ นครหนานหนิง ในเขตปกครองตนเองกวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ในระหว่างวันที่ 15 - 28 พฤษภาคม 2559 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิเทศสหการ โทร 0 - 2939 - 3000 ต่อ 6526  

SIBA College เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับ “ทุนภาษาดี” มูลค่ากว่า 228,000 บาท

SIBA College เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นไม่ต่ำกว่า 3.00 รับทุนภาษาดี มูลค่ากว่า 228,000 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หลักสูตรนานาชาติ (International Program)  โทร 02-939-3000 ต่อ 6525 , 6526 หรือ 092-389-2343 Students whose English subjects’grade point average or Chinese subjects’grade point average have never been lower than 3 grade points in junior school can apply for the Scholarship for language excellence., [...]

SIBA College นำคณะครูและนักศึกษา แผนก International Program เรียนรู้เกี่ยวกับการทำว่าวจีนจากมณฑลซานตง ณ ศูนย์วัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทย

อาจารย์ปานชีวา นาคสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักหลักสูตรพิเศษ นำคณะครูและนักศึกษา แผนก International Program ผู้สนใจเกี่ยวกับการทำว่าวจีนจากมณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ศูนย์วัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร The vice president of The Center For Continuing Education lady Pancheewa Naksit led all the International Department’s students and teachers and the teachers who are interested in Weifang’kites which comes from Shandong province of China to the China Cultural Center to learn how [...]

SIBA College จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร นักศึกษาจีนรุ่นที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2558

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาจีนรุ่นที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 On Jan 22th ,2016,Santirat International and Business Administration College held the 6th Chinese overseas students’graduation ceremony. The CEO ,lady พิริยาภรณ์ ธรรมรักษ์ made a speech for the graduation ceremony and expressed congratulations to Chinese students. 2559年1月22日,泰国陕迪拉工商管理学院举行第六届中国留学生毕业典礼。学院董事会主席  พิริยาภรณ์ ธรรมรักษ์ 女士为毕业典礼致辞,表示祝贺。

SIBA College เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ 中国文化中心 เจรจาความร่วมมือเพื่อการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนอย่างยั่งยืน

SIBA College โดยอาจารย์ปานชีวา นาคสิทธิ์ และอาจารย์ศศิมา กลัมพสุต รองผู้อำนวยการ ได้เยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมจีนและสวัสดีปีใหม่ โดยมี คุณ Lan Suhong ผู้อำนวยการ ศูนย์วัฒนธรรมจีน และ คุณ Cai Liqian หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมศูนย์วัฒนธรรมจีน ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และนำเยี่ยมชมตัวอาคารศูนย์วัฒนธรรม ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เจรจา ความร่วมมือ เพื่อการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนอย่างยั่งยืน สำหรับนักศึกษาของ SIBA ต่อไป The vice presidents of Santirat International and Business Administration College ปานชีวา นาคสิทธิ์ and ศศิมา กลัมพสุต led the delegation to pay a New Year’s visit, and sent a New [...]

SIBA College ต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษากวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชม วิทยาลัยฯ และเจรจาความร่วมมือ

อ.พิริยาภรณ์  ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหารให้การต้อนรับ Prof.LI Hong mi  รองอธิการบดีวิทยาลัยอาชีวศึกษากวางสี ซึ่งนำผู้บริหารเข้าเยี่ยมชม วิทยาลัยฯ และเจรจาความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ครูอาจารย์ และเชิญอาจารย์จากวิทยาลัยฯเข้าร่วมสัมมนาอาชีวศึกษาอาเซียน ณ เมืองหนานหนิง โดยทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนานหนิง ได้รับการแนะนำจากรัฐบาลจีนและผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาประจำสถานทูตจีนประจำประเทศไทย ให้เชิญวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว นับเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งแรกของไทยที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลจีน SIBA CEO Ms Piriyaporn Thammaraks welcomed the Guangxi International Business Vocational College delegation visit by the vice-president Lihong mi .Recommended by Chinese Embassy in Thailand and Guangxi Vocational Education Center,Guangxi International Business Vocational College invited [...]

SIBA College ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษากับ Guangxi Teachers Education University และ Baise Vocational College Center ในงาน CHINA ASEAN Expo 2015

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการกลางมหกรรม CHINA ASEAN Expo 2015 ในการให้แสดงวิสัยทัศน์ มุมมองอาชีวศึกษาใหม่ ในเวทีForum งาน One Hundred College Cooperation and Promotion Fair โดยผู้ร่วม Forum ดังกล่าว ประกอบด้วยผู้บริหารจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนและกลุ่มประเทศ ASEAN จำนวนกว่า 100 สถาบัน จากนั้น อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ได้ร่วมพิธีเปิดงาน CHINA ASEAN Expo 2015 อย่างเป็นทางการและร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษากับ Guangxi Teachers Education University และ Baise Vocational College Center โดยมีผู้แทนการศึกษาของชาติอาเซียน ร่วมเป็นสักขีพยาน ในส่วนของประเทศไทยได้รับเกียรติจาก ท่านสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ ที่ปรึกษาเลขาธิการ สอศ. เป็นผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการไทย ร่วมพิธีเปิดและแสดงความยินดีในงานดังกล่าว ถือเป็นสำเร็จของ [...]

SIBA College ลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษา ในเวทีธุรกิจและวิชาชีพจีน-อาเซียน ครั้งที่ 12 ร่วมกับ Youjiang Medical University of Nationalities นับเป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกเป็นคู่ลงนามความร่วมมือในเวทีดังกล่าว

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ เข้าร่วมงาน Symposium of Renowned Businesses and Professionals ในพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษา ในเวทีธุรกิจและวิชาชีพจีน-อาเซียน ครั้งที่ 12 โดย SIBA ลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาร่วมกับ Youjiang Medical University of Nationalities นับเป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกเป็นคู่ลงนามความร่วมมือในเวทีดังกล่าว โดยผู้แทนสมาคมการค้าระหว่างประเทศ ของชาติอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ร่วมเป็นสักขีพยาน จากผลงานดังกล่าวทำให้ SIBA ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนในการขอสัมภาษณ์ อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ เพื่อแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความร่วมมือกับประเทศจีน ตลอดระยะเวลา 6 ปี จนเป็นที่รับยอมรับจากมหาวิทยาลัย วิทยาลัยต่างๆ ของจีนในเวทีธุรกิจและวิชาชีพ Ms Piriyaporn Thammaraks attended the twelfth session of the Chinese –ASEAN Investment Summit .SIBA signed the [...]

SIBA College ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร Guangxi Teachers Education University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการร่วมแสดงความยินดีและเปิดศูนย์การศึกษา จีน มาเลเซีย จากนั้นได้เยี่ยมชมวิทยาเขตอู่เหอ (WUHE) ซึ่งเป็นวิทยาเขตใหม่

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ พร้อมคณะได้รับเกียรติจากผู้บริหาร Guangxi Teachers Education University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการร่วมแสดงความยินดีและเปิดศูนย์การศึกษา จีน มาเลเซีย ร่วมกับ Prof. Deng จาก GXTU และProf. WEN จาก New ERA College ประเทศมาเลเซีย จากนั้นได้เยี่ยมชมวิทยาเขตอู่เหอ (WUHE) ซึ่งเป็นวิทยาเขตใหม่ของ Guangxi Teachers Education University ซึ่งเปิดดำเนินการรับนักศึกษาในปี 2015 เป็นปีการศึกษาแรก มีนักศึกษากว่า 4000 คน Ms Piriyaporn Thammaraks led the SIBA delegation to receive the invitation of Guangxi Teachers Education University to attend the [...]

SIBA College ประชุมความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาจีน-อาเซียน ณ Guangxi Teachers Education University สาธารณรัฐประชาชนจีน

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ พร้อมคณะประชุมความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาจีน-อาเซียน ณ Guangxi Teachers Education University โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Deng รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมการเจรจาข้อตกลงในการจัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาจีน-อาเซียน แห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งจะมีพิธีลงนามความร่วมมือภายในงาน CHINA-ASEAN Expo 2015 ต่อไป จากนั้นผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้นำคณะเข้าเยี่ยมชม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมของมหาวิทยาลัย ฯ ทั้งห้องปฏิบัติการอาหารตะวันตก, การชงชาจีน,การเสิร์ฟกาแฟและห้อง Mock up การโรงแรม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิคการสอน ร่วมกัน SIBA CEO Ms Piriyaporn Thammaraks received the invitation of Guangxi Teachers Education University’s vice chief professor Deng of Foreign Affairs Office attended the China-ASEAN Vocational [...]
1 2
Scroll Up