อบรมมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก2015

SIBA College ต้อนรับคณาจารย์ และน้องๆ มัธยมศึกษาปีที่ 2 แผนก English Programs จากโรงเรียนสตรีนนทบุรี เข้ารับการอบรมมารยาทการรับประทานอาหารตะวันตก

SIBA College ต้อนรับคณาจารย์ และน้องๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 แผนก English Programs โรงเรียนสตรีนนทบุรี เข้าอบรมมารยาทการรับประทานอาหารตะวันตกทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ รวมทั้งฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้ทั้งความรู้ และอิ่มด้วย อาทิ การพับผ้าเช็ดปาก (Folding Napkin) การทำช่อติดหน้าอก (Corsage) โดยอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี (ERC) หากโรงเรียนใดสนใจ สามารถติดต่อมาได้ที่วิทยาลัยฯ 02-939-3000 ต่อ 5401

SIBA College ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนสตรีนนทบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ปีที่ 13

อาจารย์ปานชีวา นาคสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักหลักสูตรพิเศษ เป็นประธานเปิดการอบรมมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ปีที่ 13 ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนสตรีนนทบุรี ตลอดการอบรม นักเรียนทุกคน สนุกสนานกับการเรียนรู้วิธีปฏิบัติต่างๆ และการต้อนรับ บริการอย่างเป็นกันเอง ของคณาจารย์ฝ่ายการโรงแรมและนักศึกษาของ SIBA

SIBA College ต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา เข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ปีที่ 13

อาจารย์สนิท หฤหรรษวาสิน รองผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ปีที่ 13 โดยมีคณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา เข้ารับการอบรมอย่างสนุกสนานกับการเรียนรู้ในมารยาทการรับประทานอาหารแบบสากลและกิจกรรมเสริมด้านการโรงแรมจากคณาจารย์และพี่ๆ สาขาการโรงแรม

SIBA College ต้อนรับคณะครู อาจารย์ นักเรียนจากโรงเรียนสตรีวัดระฆัง เข้าร่วมกิจกรรมอบรมมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ปีที่ 13

อาจารย์ปานชีวา นาคสิทธิ รองผู้อำนวยการสำนักหลักสูตรพิเศษ เป็นประธานต้อนรับและเปิดการอบรมมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ปีที่ 13 โดยมี คณะครู อาจารย์ นักเรียนจากโรงเรียนสตรีวัดระฆัง เข้ารับการอบรมจำนวน 150 คน ได้รับความสนุกกับการเรียนรู้นอกตำราเรียนและได้ฝึกประสบการณ์สายวิชาชีพอย่างแท้จริง จากคณาจารย์และนักศึกษา มืออาชีพด้านการโรงแรมของ SIBA College
Scroll Up