SIBA College ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ องค์อุปถัมภ์วิทยาลัยฯ ในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ เป็นปีที่ ๖  ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สุสานหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
SIBA College จัดกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
SIBA College จัดกิจกรรม Foreign Languages Family Meeting #2 ของนักเรียน-นักศึกษาสาขาภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่  14 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ
SIBA College ร่วมวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงครามผู้ก่อตั้งโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฯ ครบ 65 ปี ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
SIBA College จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่กับน้องสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก แบบสร้างสรรค์ สนุก มันส์ และอบอุ่น โดยมีคณาจารย์ และรุ่นพี่สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกดูแลตลอดกิจกรรม ปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560
SIBA College มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานคร
SIBA College นำทีมนักกีฬาฟุตซอล เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล อายุไม่เกิน 18 ปี จัดโดยสำนักงานเขตจตุจักร ในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ สนามโรงเรียนประชานิเวศน์
SIBA College วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับ สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ และสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพ และวางพวงมาลาถวายสักการะในพระพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
SIBA College นำนักศึกษาเข้าแสดงมุทิตาจิตแด่ครู-อาจารย์ในสถาบันเดิมและผู้ให้ความรู้ทักษะต่างๆ ในสถานประกอบการ ตลอดจนผู้มีอุปการคุณต่อวิทยาลัยฯ เนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
SIBA College นำคณาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำ รุ่นที่ 2 โครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง “สุภาพชน คนอาชีวะ” ในระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมวีเทรน ดอนเมือง กรุงเทพฯ