กิจกรรมรับน้องใหม่ Freshy สาขาการบัญชี SIBA College ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อสานสัมพันธ์ ความรักความผูกพันระหว่างครู-อาจารย์ และรุ่นพี่ รวมทั้งศิษย์เก่า ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ
SIBA College ร่วมโครงการเดิน-วิ่ง “แบรนด์…เชียร์ทัพนักกีฬาไทยคว้าแชมป์” เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับเยาวชน ณ อินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก
SIBA College ร่วมกับ สถาบันการเรียนรู้กาแฟพิเศษ Intercof จัดการอบรม “นักชงกาแฟมืออาชีพ” เพื่อฝึกเทคนิคและเน้นการปฏิบัติจริงกับเครื่องทำกาแฟ
พลโทหม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จยังวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในการประทานทุนการศึกษา “สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ”
SIBA College นำคณะครูและนักศึกษา แผนก International Program เรียนรู้เกี่ยวกับการทำว่าวจีนจากมณฑลซานตง ณ ศูนย์วัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทย
SIBA College ร่วมงานวันการศึกษาเอกชน 59 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
SIBA College จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร นักศึกษาจีนรุ่นที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2558
SIBA College เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ 中国文化中心 เจรจาความร่วมมือเพื่อการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนอย่างยั่งยืน
SIBA College จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร อุทิศกุศลแด่ครูบูรพาจารย์ ของวิทยาลัยฯ ผู้ล่วงลับ
สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา จัดอบรมเตรียมความพร้อมการฝึกงานให้กับนักศึกษาสาขาพณิชยกรรม ภาคเรียนที่ 2/2558