รอบรั้วโพธิ์ไทร2015

SIBA College จัดนักศึกษา ปวช.ปี 2 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

SIBA College โดยสำนักกิจการนักศึกษา จัดนักศึกษาปวช.ปี 2 จำนวนกว่า 450 คน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และเพิ่มความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมในพระพุทธศาสนา สามารถน้อมนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามหลักสัจธรรม โดยได้รับความเมตตาจากพระมหานรินทร์ศักดิ์ สัจจวาที เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยคณะสงฆ์ชมรมพุทธศาสตร์สัมพันธ์ เป็นพระวิทยากร ในการอบรมครั้งนี้อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม SIBA Convention

กิจกรรมรับน้องใหม่ Freshy สาขาการบัญชี SIBA College ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อสานสัมพันธ์ ความรักความผูกพันระหว่างครู-อาจารย์ และรุ่นพี่ รวมทั้งศิษย์เก่า ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ

SIBA College กลุ่มวิชาการบัญชี โดยอาจารย์วัลภา เก่งอักษร หัวหน้ากลุ่มวิชาการบัญชี พร้อมด้วยคณาจารย์ และรุ่นพี่สาขาการบัญชี จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ Freshy ปีการศึกษา 2560 อย่างอบอุ่น และสนุกสนาน เพื่อสานสัมพันธ์ ความรักความผูกพันระหว่างครู-อาจารย์ และรุ่นพี่ รวมทั้งศิษย์เก่า อย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองในบรรยากาศ ชิค ชิค คูล คูล ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ของวิทยาลัยฯ

SIBA College ร่วมโครงการเดิน-วิ่ง “แบรนด์…เชียร์ทัพนักกีฬาไทยคว้าแชมป์” เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับเยาวชน ณ อินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก

SIBA College โดยสำนักกิจการนักศึกษา นำคณาจารย์ พร้อมนักศึกษาจำนวน 52 คน เข้าร่วมโครงการเดิน - วิ่ง “แบรนด์...เชียร์ทัพนักกีฬาไทยคว้าแชมป์” เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับเยาวชน และให้กำลังใจนักกีฬาในการสู้ศึกการแข่งขันกีฬาระดับโลกในครั้งนี้  โดยทุกๆ การวิ่ง 1 กิโลเมตร จะกลายเป็นแบรนด์ซุปไก่สกัด 1 ขวด ให้กับนักกีฬาไทย ในวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559 ณ อินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก

SIBA College ร่วมกับ สถาบันการเรียนรู้กาแฟพิเศษ Intercof จัดการอบรม “นักชงกาแฟมืออาชีพ” เพื่อฝึกเทคนิคและเน้นการปฏิบัติจริงกับเครื่องทำกาแฟ

SIBA College โดยฝ่ายการโรงแรม ร่วมกับสถาบันการเรียนรู้กาแฟพิเศษ INTERCOF เปิดการอบรม “นักชงกาแฟมืออาชีพ” สำหรับนักศึกษาสาขาการโรงแรม และบุคคลภายนอก เพื่อฝึกเทคนิคการชงกาแฟ เน้นการฝึกปฏิบัติจริงกับเครื่องทำกาแฟ เมื่อวันที่  22  มกราคม 2559  ณ ห้องอาหารครูยุลา อาคาร SIBA CENTER

พลโทหม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จยังวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในการประทานทุนการศึกษา “สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ”

พลโทหม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จไปยังวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในการประทานทุนการศึกษา "สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ" ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เพื่อเทิดพระเกียรติ และเผยแพร่พระเกียรติคุณ ที่ได้พระราชทานการศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติ  โดยปีนี้ มีนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ได้รับทุน "สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ"จำนวน 17 ทุน และผู้ปกครอง นักเรียน ที่สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 21 ราย

SIBA College นำคณะครูและนักศึกษา แผนก International Program เรียนรู้เกี่ยวกับการทำว่าวจีนจากมณฑลซานตง ณ ศูนย์วัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทย

อาจารย์ปานชีวา นาคสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักหลักสูตรพิเศษ นำคณะครูและนักศึกษา แผนก International Program ผู้สนใจเกี่ยวกับการทำว่าวจีนจากมณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ศูนย์วัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร The vice president of The Center For Continuing Education lady Pancheewa Naksit led all the International Department’s students and teachers and the teachers who are interested in Weifang’kites which comes from Shandong province of China to the China Cultural Center to learn how [...]

SIBA College ร่วมงานวันการศึกษาเอกชน 59 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

SIBA College ร่วมออกนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อในงาน วันการศึกษาเอกชน 59 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ BCC Hall ชั้น 5 เซ็นทรัลลาดพร้าว โดยคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ได้ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการเยี่ยมชมนิทรรศการและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือนักศึกษาของทางวิทยาลัยฯ

SIBA College จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร นักศึกษาจีนรุ่นที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2558

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาจีนรุ่นที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 On Jan 22th ,2016,Santirat International and Business Administration College held the 6th Chinese overseas students’graduation ceremony. The CEO ,lady พิริยาภรณ์ ธรรมรักษ์ made a speech for the graduation ceremony and expressed congratulations to Chinese students. 2559年1月22日,泰国陕迪拉工商管理学院举行第六届中国留学生毕业典礼。学院董事会主席  พิริยาภรณ์ ธรรมรักษ์ 女士为毕业典礼致辞,表示祝贺。

SIBA College เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ 中国文化中心 เจรจาความร่วมมือเพื่อการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนอย่างยั่งยืน

SIBA College โดยอาจารย์ปานชีวา นาคสิทธิ์ และอาจารย์ศศิมา กลัมพสุต รองผู้อำนวยการ ได้เยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมจีนและสวัสดีปีใหม่ โดยมี คุณ Lan Suhong ผู้อำนวยการ ศูนย์วัฒนธรรมจีน และ คุณ Cai Liqian หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมศูนย์วัฒนธรรมจีน ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และนำเยี่ยมชมตัวอาคารศูนย์วัฒนธรรม ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เจรจา ความร่วมมือ เพื่อการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนอย่างยั่งยืน สำหรับนักศึกษาของ SIBA ต่อไป The vice presidents of Santirat International and Business Administration College ปานชีวา นาคสิทธิ์ and ศศิมา กลัมพสุต led the delegation to pay a New Year’s visit, and sent a New [...]

SIBA College จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร อุทิศกุศลแด่ครูบูรพาจารย์ ของวิทยาลัยฯ ผู้ล่วงลับ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ในพระอุปถัมภ์ ฯ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร อุทิศกุศลแด่ครูบูรพาจารย์ ของวิทยาลัยฯ ผู้ล่วงลับ ในวันที่ 21 มกราคม 2559
1 2 3 6
Scroll Up