ข่าวประชาสัมพันธ์2015

SIBA College เชิญร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 8 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

SIBA College โดยฝ่ายวิเทศสหการจัดโปรแกรมทัศนศึกษา “ภาษาและวัฒนธรรมจีน”  เปิดรับนักศึกษา SIBA  และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมทัศนศึกษาและเรียนรู้วัฒนธรรมจีน รวมทั้งเรียนภาษาจีนเบื้องต้น กับครูชาวจีนเจ้าของภาษา เพื่อเปิดโลกทัศน์สู่ความยิ่งใหญ่ของการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงกับเจ้าของภาษาใน International Business Vocational College ณ นครหนานหนิง ในเขตปกครองตนเองกวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ในระหว่างวันที่ 15 - 28 พฤษภาคม 2559 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิเทศสหการ โทร 0 - 2939 - 3000 ต่อ 6526  

ปฏิทินวิชาการ ระหว่างปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559

ปฏิทินวิชาการระหว่างปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารวิชาการ 02 939 3000 ต่อ 6605 - 6606 GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

SIBA College เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับ “ทุนภาษาดี” มูลค่ากว่า 228,000 บาท

SIBA College เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นไม่ต่ำกว่า 3.00 รับทุนภาษาดี มูลค่ากว่า 228,000 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หลักสูตรนานาชาติ (International Program)  โทร 02-939-3000 ต่อ 6525 , 6526 หรือ 092-389-2343 Students whose English subjects’grade point average or Chinese subjects’grade point average have never been lower than 3 grade points in junior school can apply for the Scholarship for language excellence., [...]

SIBA College เปิดตัวของที่ระลึกในงาน “ศตวรรษา กตัญญุตา ครูเพทาย” 100 ปี ชาตกาล ครูเพทาย อมาตยกุล

SIBA College เปิดตัวของที่ระลึกในงาน "ศตวรรษา กตัญญุตา ครูเพทาย" ร่วมรำลึกพระคุณครู ผู้ให้กำเนิดวิทยาลัย เนื่องในวาระ 100 ปี ชาตกาล ครูเพทาย อมาตยกุล ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 โดยของที่ระลึกมีจำหน่ายภายในงานเท่านั้น ... ด่วน มาก่อนมีสิทธิก่อนสินค้ามีจำนวนจำกัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 939 3000 ต่อ 6610

ขอเชิญศิษย์ครูเพทาย ร่วมรำลึกพระคุณครู ผู้ให้กำเนิดวิทยาลัย ในงาน “ศตวรรษา กตัญญุตา ครูเพทาย”

SIBA College ขอเรียนเชิญศิษย์ครูเพทาย ทุกรุ่น ทุกวัย มาร่วมรำลึกพระคุณครู ผู้ให้กำเนิดวิทยาลัย ในงาน "ศตวรรษา กตัญญุตา ครูเพทาย" เนื่องในวาระ 100 ปี ชาตกาล เพื่อแสดงพลังสามัคคี โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ เวลา 17:00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ซอยพหลโยธิน 24 บัตรราคา 500 บาท (สำหรับแลกซื้ออาหารตามซุ้มอาหาร) และ โต๊ะจีน ราคา 5,000 บาท (จำนวน 10 ที่นั่ง) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่ อ.ศิรินันท์ ชลินทุ โทร 02 939 3000 ต่อ 6610 ด่วน !!! บัตรมีจำนวนจำกัด

รับลำโพงและเครื่องบันทึกข้อมูล สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เมื่อชำระค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2558

ประชาสัมพันธ์จากสำนักบัญชีและการเงิน ... สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เมื่อชำระค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 ที่สำนักบัญชีและการเงิน พร้อมรับลำโพงและเครื่องบันทึกข้อมูล ตามนโยบายการช่วยเหลืออุปกรณ์การเรียนของรัฐบาล

ขอเชิญร่วมสนับสนุนร่วมซื้อ “ดอกป๊อปปี้” เพื่อสมทบทุน มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก

ขอเชิญร่วมสนับสนุนร่วมซื้อ "ดอกป๊อปปี้" เพื่อสมทบทุน มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ช่วยเหลือครอบครัวทหาร ตำรวจ พลเรือน และอาสาสมัคร ที่อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติ ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559
1 2
Scroll Up