คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน-นักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
SIBA College จัดพิธีเทิดพระคุณแม่ โดยมีผู้แทนคุณแม่ของนักศึกษา 8 คนร่วมงาน จากนั้นท่านผู้อำนวยการ นำทีมผู้บริหารระดับสูง กราบขอพร และมอบมาลัยแด่แม่ครูยุลา อมาตยกุล ประธานกรรมการอำนวยการ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
SIBA College จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ องค์อุปถัมภ์วิทยาลัยฯ ในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์เป็นปีที่ ๖
SIBA College จัดพิธีแห่ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของคนไทยด้วยการถวายเทียนพรรษา หลอดไฟ และเครื่องไทยธรรม แด่พระภิกษุ และสามเณร เพื่อใช้ในการศึกษาพระธรรมวินัยตลอดพรรษา
SIBA College จัดพิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคสมทบ และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม SIBA CONVENTION อาคาร SIBA CENTER
SIBA College จัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ของวิทยาลัยฯ อาคาร SIBA CENTER
SIBA College จัดพิธีไหว้ครู เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณครู และแสดงความกตัญญูกตเวที พร้อมมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม SIBA CONVENTION อาคาร SIBA CENTER
SIBA College นำนักศึกษาปวช.ปี 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เข้าค่าย SIBA ต้นกล้าประชากรคุณภาพ ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือภูริทัศ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
SIBA College จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับ ปวส. ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 ณ SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER
SIBA College จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปวช.ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER