สโมสรลูกเสือกรุงเทพ

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลเพื่อรำลึกพระคุณ ครูเพทาย อมาตยกุล เนื่องในวันครบรอบ 25 ปี แห่งการอนิจกรรม

อาจารย์ยุลา อมาตยกุล ประธานกรรมการอำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล เพื่ออุทิศกุศลแด่ครูเพทาย อมาตยกุล ปูนียบุคคลของกิจการลูกเสือไทย และผู้ก่อตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เนื่องในวันครบรอบ 25 ปีแห่งการอนิจกรรม โดยมีศิษย์ครูเพทายร่วมงานรำลึกถึงพระคุณครูอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ณ วิทยาลัยฯ

SIBA College ร่วมกับสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง

SIBA College ร่วมกับสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ นำคณาจารย์ ผู้แทนนักศึกษา ผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ และนักศึกษาวิชาทหาร แจกน้ำดื่มให้กับประชาชนที่มาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร พร้อมช่วยกันบำเพ็ญประโชน์เก็บขยะโดยรอบพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 19-20 ตุลาคม 2559 ณ ท้องสนามหลวง หน้าพระบรมมหาราชวัง https://siba.ac.th/home/wp-content/uploads/2016/10/vdo.mp4

SIBA College โดยสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน จัดอบรมกฎหมายจราจรแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในเขตจตุจักร

การฝึกอบรมกฎหมายจราจรแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในเขตจตุจักร เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ ๗๐ พรรษา และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา โดยอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ นายกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ประธานพิธีเปิด ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน เพื่อให้นักศึกษาอาชีวศึกษาได้มีจิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ (ERC)

SIBA College นำนักศึกษาร่วมพิธีวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และพิธีเปิดการเรียนการสอนและทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือวิสามัญ

SIBA College นำนักศึกษา ปวช.ปีที่ 1 ร่วมพิธีวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และพิธีเปิดการเรียนการสอน และทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือวิสามัญ เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 โดยมี อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือขี่ม้าเบื้องต้น รุ่นที่ 22

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร และอุปนายกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ - เนตรนารี ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา  ลูกเสือ-เนตรนารี หลักสูตรขี่ม้าเบื้องต้น รุ่นที่ 22 โดยผู้บังคับการกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม เพื่อให้ลูกเสือ - เนตรนารีซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ ได้มีความรู้ความเข้าใจในกิจการทหารม้า และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยฝึกอบรมช่วงเดือนเมษายน 2559 ณ กองพลทหารม้าที่ 2 กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ ถนนพหลโยธิน

พิธีมอบรางวัลลูกเสือโลก Scouts of the World Awards จัดขึ้นอย่างสมเกียรติ ณ สโมสรลูกเสือกรุงเทพ โดยมี Director of Youth Program จากสำนักงานลูกเสือโลกมามอบรางวัลให้แก่เยาวชนไทย

พิธีมอบรางวัลลูกเสือโลก Scouts of the World Awards จัดขึ้นอย่างสมเกียรติ ณ สโมสรลูกเสือกรุงเทพ โดยมี Director of Youth Program จากสำนักงานลูกเสือโลกมามอบรางวัลให้แก่เยาวชนไทย จำนวน 120 คน ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจากเลขาธิการคณะลูกเสือแห่งชาติมาเป็นประธานในพิธี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

อาจารย์ยุลา อมาตยกุล นายกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญสโมสรลูกเสือกรุงเทพ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและจัดการเลือกตั้งนายกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ คนใหม่

อาจารย์ยุลา อมาตยกุล นายกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญสโมสรลูกเสือกรุงเทพ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและจัดการเลือกตั้งนายกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ คนใหม่ โดยมี พลเอกสุพิทย์ วรอุทัย ที่ปรึกษาสโมสรฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยในที่ประชุมมีมติให้อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ คนใหม่ เพื่อบริหารกิจการงานด้านลูกเสือที่สโมสรฯดำเนินตามรอยครูเพทาย อมาตยกุล ผู้ก่อตั้งสโมสรลูกเสือแห่งแรกของประเทศไทยมากว่า 53 ปี โอกาสนี้คณะกรรมการบริหารชุดเก่าพร้อมสมาชิกสโมสรลูกเสือ ร่วมแสดงความยินดีกับท่านนายกสโมสรลูกเสือคนใหม่

SIBA College ร่วมพิธีถวายพวงมาลาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ครบ 4 ปี ณ สุสานหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้แทนผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ผู้บังคับบัญชาสโมสรลูกเสือกรุงเทพ และ ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมพิธีถวายพวงมาลาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ครบ 4 ปี โดยมีหน่วยงานในพระอุปถัมภ์ฯ สถาบันการศึกษาต่างๆ ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง ณ สุสานหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

พิธีราชสดุดีและทบทวนคำปฎิญาณลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โอกาสนี้ถือเป็นการเปิดการเรียน การสอนวิชาลูกเสือวิสามัญ 1 ของนักศึกษา ปวช. ปีที่ 1 อย่างเป็นทางการ

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร และ อุปนายกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือและสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ ปวช. ปีที่ 1 ร่วมพิธีราชสดุดีและทบทวนคำปฎิญาณลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โอกาสนี้ถือเป็นการเปิดการเรียน การสอนวิชาลูกเสือวิสามัญ 1 ของนักศึกษา ปวช. ปีที่ 1 อย่างเป็นทางการ
1 2
Scroll Up