3 เมล็ดพันธุ์ SIBA บุคลิกเป็นที่ยอมรับในระดับอุดมศึกษากวาดรางวัลด้านบุคลิกภาพในงาน HT White Freshmen Inspiration 2017 จากมหาวิทยาลัยชื่อดัง
ภาพบรรยากาศเยาวชน SIBA College เข้าร่วมการแข่งขัน 2017 National Vocational Students Skills Competition ในหัวข้อ Regulation on Mobile Internet Application Development Competition ระหว่างวันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2017 ณ นครหนานจิง มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน
SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ นำนักศึกษาเข้ารับประทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน” ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ หอสมุดแห่งชาติ เขตดุสิต
SIBA College จัดพิธีประทานประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประจำปีการศึกษา 2557-2558 ณ วิทยาลัยฯ
SIBA College ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารดีเด่น และครูดีเด่น จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์  นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ครูผู้เกษียณอายุการทำงาน และปฏิบัติหน้าที่ครบ ๒๕ ปีเข้ารับประทานของที่ระลึก ณ วังรื่นฤดี
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา SIBA ในทีม BRUTE ชนะเลิศการแข่งขัน World Street Dance Festival 2016 Cover Dance ณ ประเทศเกาหลีใต้
SIBA College ขอเชิญชวนพี่ๆ น้องๆ ชาว SIBA ส่งกำลังใจ และติดตามผลงาน Project จบการศึกษาของ 1 หนุ่ม และ 1 สาว ในรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง ทางช่อง 3 FAMILY (13)
ขอแสดงความยินดีกับ 2 นักศึกษา SIBA ร่วมทีม TAME BRUTE ชนะเลิศการแข่งขันเต้น Cover ในงาน G-Wave Hippop International Competition
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับ ปวช.ปีที่ 3 และปวส.ปีที่ 2 ที่ผ่านการสอบวัดความรู้มาตรฐานวิชาชีพ ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนระดับประเทศ