พิธีน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณและถวายพวงมาลาแด่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ครบ 4 ปี เพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิทยาลัยฯ

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ นักศึกษาและพนักงานทุกฝ่าย ร่วมพิธีน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณและถวายพวงมาลาแด่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ครบ 4 ปี เพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิทยาลัยฯและสมาคม สโมสร ในเครือที่ทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์ฯ และพระราชทานทุนทรัพย์ดำเนินกิจการมาอย่างต่อเนื่อง ดังพระปณิธานของพระองค์ฯ ที่ทรงมุงมั่นในการประกอบพระกรณียกิจด้านการศึกษาของชาติเป็นอย่างต่อเนื่องเสมอมา

Saksorn S.

IT Architect Consultant in Education., Bachelor of Science in Management Technology / Master of Industrial Education in Vocational Curriculum and Instruction : King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

แสดงความคิดเห็นของคุณ