SIBA College นำผู้บริหาร และครูอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม “สานสัมพันธ์ฉัน-พี่น้อง 60” และพิธีมอบทุนการศึกษา 65 โรงเรียน 21 สถาบันเครือข่ายวิชาชีพ และ  19 โรงเรียนน้อง-จีน ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ SIBA College นำผู้บริหาร และครูอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม “สานสัมพันธ์ฉัน-พี่น้อง 60” และพิธีมอบทุนการศึกษา 65 โรงเรียน 21 สถาบันเครือข่ายวิชาชีพ และ  19 โรงเรียนน้อง-จีน ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
FacebookTwitterGoogle+Lineแสดงความคิดเห็นของคุณ SIBA College นำผู้บริหาร และครูอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม “สานสัมพันธ์ฉัน-พี่น้อง 60” และพิธีมอบทุนการศึกษา 65 โรงเรียน 21 สถาบันเครือข่ายวิชาชีพ และ  19 โรงเรียนน้อง-จีน ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

SIBA College นำโดยอาจารย์ศิรินันท์ ชลินทุ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความสัมพันธ์เครือข่าย พร้อมด้วยคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม “สานสัมพันธ์ฉัน-พี่น้อง 60” และพิธีมอบทุนการศึกษา 65 โรงเรียน 21 สถาบันเครือข่ายวิชาชีพ และ 19 โรงเรียนน้อง-จีน ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวต้อนรับและมอบทุนการศึกษา บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น และเห็นถึงความรักระหว่างครูอาจารย์-ลูกศิษย์ที่รัก และความผูกพันระหว่างมหาวิทยาลัยพี่ โรงเรียนน้อง โดยมีศิษย์เก่าคุณภาพที่ประสบความสำเร็จจากทั้ง 2 สถาบัน อย่าง นางสาวเรือนขวัญ ขุนวงศ์ ผู้ประกาศข่าวช่องไทยรัฐทีวี และศิษย์ปัจจุบันจาก SIBA อีกมากมายที่เข้าสู่รั้วสถาบันแห่งนี้

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Saksorn S.

Saksorn S. Head of IT Dept. at SIBA College

IT Architect Consultant in Education., Bachelor of Science in Management Technology / Master of Industrial Education in Vocational Curriculum and Instruction : King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang