กิจกรรมการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษา (โพธิ์ไทร 2015) คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาทุกชั้นปี พร้อมใจแสดงสิทธิประชาธิปไตยในการเลือกตั้ง กิจกรรมการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษา (โพธิ์ไทร 2015) คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาทุกชั้นปี พร้อมใจแสดงสิทธิประชาธิปไตยในการเลือกตั้ง
FacebookTwitterGoogle+Lineแสดงความคิดเห็นของคุณ กิจกรรมการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษา (โพธิ์ไทร 2015) คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาทุกชั้นปี พร้อมใจแสดงสิทธิประชาธิปไตยในการเลือกตั้ง

สำนักกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมการเลือกตั้ง ประธานคณะกรรมการนักศึกษา (โพธิ์ไทร 2015) โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาทุกชั้นปี พร้อมใจแสดงสิทธิประชาธิปไตยในการเลือกตั้งผู้นำนักศึกษาเข้ามาดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างสนุกสนาน และเป็นผู้นำที่ดีแก่น้อง ๆ ชาว SIBA

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Saksorn S.

Saksorn S. Head of IT Dept. at SIBA College

IT Architect Consultant in Education., Bachelor of Science in Management Technology / Master of Industrial Education in Vocational Curriculum and Instruction : King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang