นักศึกษาทุนสมเด็จเจ้าฟ้าฯ ปีที่ 3 เข้าแสดงมุฑิตาจิตแด่อาจารย์ฝ่ายแนะแนว สถานศึกษาเดิม เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 นักศึกษาทุนสมเด็จเจ้าฟ้าฯ ปีที่ 3 เข้าแสดงมุฑิตาจิตแด่อาจารย์ฝ่ายแนะแนว สถานศึกษาเดิม เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
FacebookTwitterGoogle+Lineแสดงความคิดเห็นของคุณ นักศึกษาทุนสมเด็จเจ้าฟ้าฯ ปีที่ 3 เข้าแสดงมุฑิตาจิตแด่อาจารย์ฝ่ายแนะแนว สถานศึกษาเดิม เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

อาจารย์ศศิมา กลัมพสุต รองผู้อำนวยการสำนักการตลาดและประชาสัมพันธ์ นำนักศึกษาทุนสมเด็จเจ้าฟ้าฯ ปีที่ 3 เข้าแสดงมุฑิตาจิตแด่อาจารย์ฝ่ายแนะแนว สถานศึกษาเดิม เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ของ SIBA โอกาสนี้ ได้มอบอุปกรณ์ทางการศึกษาแก่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเสนานิคม เพื่อประโยชน์และสนุกกับการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเสนานิคม

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Saksorn S.

Saksorn S. Head of IT Dept. at SIBA College

IT Architect Consultant in Education., Bachelor of Science in Management Technology / Master of Industrial Education in Vocational Curriculum and Instruction : King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang