คณะผู้บริหาร คณาจารย์ SIBA College ต้อนรับท่านผู้ปกครองนักศึกษา ปวช. ปีที่ 1 ในการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ SIBA College ต้อนรับท่านผู้ปกครองนักศึกษา ปวช. ปีที่ 1 ในการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
FacebookTwitterGoogle+Lineแสดงความคิดเห็นของคุณ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ SIBA College ต้อนรับท่านผู้ปกครองนักศึกษา ปวช. ปีที่ 1 ในการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ SIBA ให้การต้อนรับท่านผู้ปกครองนักศึกษา ปวช. ปีที่ 1 ในการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ โดยมีประธานผู้ปกครองเครือข่ายร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลการในดูแลนักศึกษาให้ได้สนุกกับการเรียนรู้และมีความสุขกับการเรียนสายวิชาชีพที่เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฎิบัติจริง

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Saksorn S.

Saksorn S. Head of IT Dept. at SIBA College

IT Architect Consultant in Education., Bachelor of Science in Management Technology / Master of Industrial Education in Vocational Curriculum and Instruction : King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang