คณะผู้บริหาร คณาจารย์  SIBA  College ให้การต้อนรับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในการประชุมความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกัน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 คณะผู้บริหาร คณาจารย์  SIBA  College ให้การต้อนรับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในการประชุมความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกัน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
FacebookTwitterGoogle+Lineแสดงความคิดเห็นของคุณ คณะผู้บริหาร คณาจารย์  SIBA  College ให้การต้อนรับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในการประชุมความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกัน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ SIBA College ให้การต้อนรับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในการประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับ ปวช.1-3  รวมทั้งหารือความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกัน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม SIBA CONVENTION

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Saksorn S.

Saksorn S. Head of IT Dept. at SIBA College

IT Architect Consultant in Education., Bachelor of Science in Management Technology / Master of Industrial Education in Vocational Curriculum and Instruction : King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang