SIBA College จัดอบรมโครงการ วัยรัก วัยเรียน ในข้อเรื่อง “รู้ทัน ไม่ท้อง” โดยมี คุณสมชาย แกมทองและอาจารย์สนิท หฤหรรษวาสิน วิทยากรพิเศษจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย เป็นผู้ให้ความรู้และในกิจกรรมนี้

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ วัยรัก วัยเรียน ในข้อเรื่อง “รู้ทัน ไม่ท้อง” โดยมี คุณสมชาย แกมทองและอาจารย์สนิท หฤหรรษวาสิน วิทยากรพิเศษจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย เป็นผู้ให้ความรู้และในกิจกรรมนี้ ได้สอดแทรกเรื่องวิธีป้องกันไม่ให้ท้องในช่วงวัยเรียน เพื่อลดปัญหาในเรื่องการท้องก่อนวัยอันควร ให้ลดน้อยลงกว่าเดิม ซึ่งเป็นปัญหาของสังคมในปัจจุบัน

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Scroll Up