นักศึกษา SIBA College เข้าแสดงมุทิตาจิตแด่ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่สถานประกอบกอบ และผู้มีอุปการคุณต่อวิทยาลัยฯ เนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 นักศึกษา SIBA College เข้าแสดงมุทิตาจิตแด่ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่สถานประกอบกอบ และผู้มีอุปการคุณต่อวิทยาลัยฯ เนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
FacebookTwitterGoogle+Lineแสดงความคิดเห็นของคุณ นักศึกษา SIBA College เข้าแสดงมุทิตาจิตแด่ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่สถานประกอบกอบ และผู้มีอุปการคุณต่อวิทยาลัยฯ เนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

เนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 SIBA  College นำนักศึกษาเข้าแสดงมุฑิตาจิตแด่ครู-อาจารย์ บุคลากรของสถานประกอบการ และผู้มีอุปการคุณต่อวิทยาลัยฯ นำโดยอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา  นำนักศึกษาเข้าแสดงมุฑิตาจิตแด่บุคลากรสถานประกอบการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานทั้งภาครัฐ และเอกชน

อาจารย์ศศิมา กลัมพสุต รองผู้อำนวยการสำนักการตลาดและประชาสัมพันธ์ นำนักศึกษาทุนสมเด็จเจ้าฟ้าฯ ปีที่ 4 เข้าแสดงมุฑิตาจิตแด่อาจารย์ฝ่ายแนะแนวสถานศึกษาเดิม อาทิ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา , โรงเรียนหอวัง , โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

อาจารย์สุเทพ สุวรรณน้อย รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นำนักศึกษา เข้าแสดงมุฑิตาจิตแด่ชุมชน และผู้มีอุปการคุณต่อวิทยาลัยฯ

อาจารย์โสภณ บุญยะพรรค รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาเข้าแสดงมุฑิตาจิตแด่ชุมชนพหลโยธิน และผู้มีอุปการคุณต่อวิทยาลัยฯ

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Saksorn S.

Saksorn S. Head of IT Dept. at SIBA College

IT Architect Consultant in Education., Bachelor of Science in Management Technology / Master of Industrial Education in Vocational Curriculum and Instruction : King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang