สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือขี่ม้าเบื้องต้น รุ่นที่ 22 สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือขี่ม้าเบื้องต้น รุ่นที่ 22
FacebookTwitterGoogle+Lineแสดงความคิดเห็นของคุณ สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือขี่ม้าเบื้องต้น รุ่นที่ 22

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร และอุปนายกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ – เนตรนารี ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา  ลูกเสือ-เนตรนารี หลักสูตรขี่ม้าเบื้องต้น รุ่นที่ 22 โดยผู้บังคับการกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารีซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ ได้มีความรู้ความเข้าใจในกิจการทหารม้า และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยฝึกอบรมช่วงเดือนเมษายน 2559 ณ กองพลทหารม้าที่ 2 กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ ถนนพหลโยธิน

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Saksorn S.

Saksorn S. Head of IT Dept. at SIBA College

IT Architect Consultant in Education., Bachelor of Science in Management Technology / Master of Industrial Education in Vocational Curriculum and Instruction : King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang