• 02 939 3000
  • info@siba.ac.th
  • Mon - Fri: 8:00 - 18:00

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

SIBA College จัดประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

SIBA College จัดประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

อาจารย์สนิท หฤหรรษวาสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อวางแผนและเข้าตรวจติดตามฝ่ายงานต่างๆ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 25 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี(ERC)  

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Scroll Up