สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา จัดสัมมนาระหว่างฝึกงาน สาขาการโรงแรม การท่องเที่ยว เพื่อให้นักศึกษาได้กลับมาพบปะแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้ โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์นิเทศ ได้ร่วมกันชี้แนะ

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา ได้จัดให้มีการสัมมนาระหว่างฝึกงาน สาขาการโรงแรม การท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้กลับมาพบปะ รับฟัง แบ่งปันประสบการณ์ การเรียนรู้ โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์นิเทศ ได้ร่วมกันชี้แนะ นำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา เพื่อนำไปปรับใช้กับการทำงานของตน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Saksorn S.

IT Architect Consultant in Education., Bachelor of Science in Management Technology / Master of Industrial Education in Vocational Curriculum and Instruction : King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

แสดงความคิดเห็นของคุณ