พิธีมอบรางวัลลูกเสือโลก Scouts of the World Awards จัดขึ้นอย่างสมเกียรติ ณ สโมสรลูกเสือกรุงเทพ โดยมี Director of Youth Program จากสำนักงานลูกเสือโลกมามอบรางวัลให้แก่เยาวชนไทย

พิธีมอบรางวัลลูกเสือโลก Scouts of the World Awards จัดขึ้นอย่างสมเกียรติ ณ สโมสรลูกเสือกรุงเทพ โดยมี Director of Youth Program จากสำนักงานลูกเสือโลกมามอบรางวัลให้แก่เยาวชนไทย จำนวน 120 คน ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจากเลขาธิการคณะลูกเสือแห่งชาติมาเป็นประธานในพิธี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

Saksorn S.

IT Architect Consultant in Education., Bachelor of Science in Management Technology / Master of Industrial Education in Vocational Curriculum and Instruction : King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

แสดงความคิดเห็นของคุณ