พลโทหม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จเปิดงาน เทศน์มหาชาติ “รำลึก ๑๐๐ ปี ชาตกาลครูเพทาย อมาตยกุล” ในการเทศนามหาชาติ เวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ ๑๐๐๐ พระคาถา โดย SIBA College ร่วมกับศิษย์เก่า พ.ส.ต. ทุกรุ่น จัดขึ้นรำลึกถึงครูเพทาย อมาตยกุล

พลโทหม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จเปิดงาน เทศน์มหาชาติ “รำลึก ๑๐๐ ปี ชาตกาลครูเพทาย อมาตยกุล” ในการเทศนามหาชาติ เวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ ๑๐๐๐ พระคาถา ตามแบบโบราณประเพณีทุกประการ เพื่อเป็นกิจกรรมที่ชาว SIBA College ร่วมกับศิษย์เก่า พ.ส.ต. ทุกรุ่น จัดขึ้นรำลึกถึงครูเพทาย อมาตยกุล ในโอกาสครอบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล โดยได้รับความกรุณาจากแขกผู้มีเกียรติท่านต่างๆ ผู้ปกครองเครือข่าย ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมจัดงานได้อย่างสมเกียรติแห่งศิษย์ครูเพทาย

Saksorn S.

IT Architect Consultant in Education., Bachelor of Science in Management Technology / Master of Industrial Education in Vocational Curriculum and Instruction : King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

แสดงความคิดเห็นของคุณ