สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดโครงการฝึกอบรมยุวอาสาป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ นายกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมยุวอาสาป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้เตรียมความพร้อมกับเหตุการณ์ฉุกเฉินขณะเกิดอัคคีภัยอย่างมีสติ โดยมีคณะวิทยากรจากสถานีดับเพลิงลาดพร้าว มาให้การอบรมแก่คณะผู้บังคับบัญชา และสมาชิกลูกเสือ-เนตรนารี อาทิ โรงเรียนเพชรรัชต์ ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเสนานิคม วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จำนวนกว่า 90 คน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี (ERC)

Saksorn S.

IT Architect Consultant in Education., Bachelor of Science in Management Technology / Master of Industrial Education in Vocational Curriculum and Instruction : King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

แสดงความคิดเห็นของคุณ