อาจารย์ยุลา อมาตยกุล ให้การต้อนรับ คุณสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พร้อมสมาชิก ในการเข้าเยี่ยมและตรวจสุขภาพ สมาชิกกาชาดรุ่นบุกเบิก อาจารย์ยุลา อมาตยกุล ให้การต้อนรับ คุณสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พร้อมสมาชิก ในการเข้าเยี่ยมและตรวจสุขภาพ สมาชิกกาชาดรุ่นบุกเบิก
FacebookTwitterGoogle+Lineแสดงความคิดเห็นของคุณ อาจารย์ยุลา อมาตยกุล ให้การต้อนรับ คุณสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พร้อมสมาชิก ในการเข้าเยี่ยมและตรวจสุขภาพ สมาชิกกาชาดรุ่นบุกเบิก

อาจารย์ยุลา อมาตยกุล ประธานกรรมการอำนวยการ ให้การต้อนรับ คุณสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พร้อมสมาชิก ในการเข้าเยี่ยมและตรวจสุขภาพ สมาชิกกาชาดรุ่นบุกเบิก พร้อมสนทนาถึงแนวทางการปฏิบัติงานด้านอาสากาชาดในสมัยยุคแรกๆ ของอาจารย์ยุลา อมาตยกุล และคณะ ได้ถวายงานรับใช้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการออกกองกาชาดในถิ่นต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามพระราชดำริ

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Saksorn S.

Saksorn S. Head of IT Dept. at SIBA College

IT Architect Consultant in Education., Bachelor of Science in Management Technology / Master of Industrial Education in Vocational Curriculum and Instruction : King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang